Ceny služeb

DOZP (Hajnice)

 Červený domek  
 Cena ubytování:  210 Kč/den
 Cena za stravné:  170 Kč/den
   
 Fialový domek  
 Cena ubytování:  210 Kč/den
 Cena za stravné:  170 Kč/den
   
 Modrý domek  
 Cena ubytování:  210 Kč/den
 Cena za stravné: 170 Kč/den
   
 Zelený domek  
 Cena ubytování:  210 Kč/den
 Cena za stravné: 170 Kč/den
   
 Žlutý domek  
 Cena ubytování:  210 Kč/den
 Cena za stravné: 170 Kč/den
   
 Bílý domek
 Cena ubytování:  210 Kč/den
 Cena za stravné: 170 Kč/den
   
 Slunečné oddělení  
 Cena ubytování:  170 Kč/den
 Cena za stravné: 170 Kč/den
   
 Duhové oddělení  
 Cena ubytování:  170 Kč/den
 Cena za stravné: 170 Kč/den
   
 Měsíční byt  
 Cena ubytování:  170 Kč/den
 Cena za stravné: 170 Kč/den

Cena za ubytování zahrnuje odpisy nemovitostí, energie, vodné, odpady, práce technického úseku, práce ekonomického úseku, služby prádelny (v omezené míře), předpokládanou amortizaci vybavení.
Nezletilí klienti úhradu za ubytování nehradí.

Organizace poskytuje klientům 5 jídel denně včetně zajištění pitného režimu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy a na doporučení lékaře může být upravena s ohledem na zdravotní stav klienta.

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, má klient právo na poměrné snížení úhrady v souladu s ust. § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách. K uplatnění zákonného nároku na snížení úhrady dle předchozí věty je klient povinen poskytovateli doložit výši svého příjmu pro účely stanovení výše úhrady a neprodleně mu oznamovat změny ve výši příjmu, který má vliv na stanovení výše úhrady.

Úkony péče

Poskytovaná péče je hrazena z výše přiznaného příspěvku na péči, který v plné výši náleží Barevným domkům Hajnice. Při přerušení pobytu pečující osobě náleží vratka příspěvku na péči v poměrné výši na jeden kalendářní den za příslušný měsíc.
Upozornění: Příspěvek na péči poskytovaný dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., je určen výhradně na péči a nelze jej použít na úhradu za ubytování a stravu klienta.

Kompletní ceník ve formátu PDF ke stažení Ceník DOZP.
Ceník je platný od 1. 3. 2019


CHB (Trutnov)

 Béžový byt  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj:  160 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj:  150 Kč/den
   
 Oranžový byt  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj:  150 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj:  140 Kč/den
   
 Šedý byt  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj:  160 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj:  150 Kč/den
   
 Duhové byty  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj:  190 Kč/den
   
 Zlatý dům  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj:  175 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj:  160 Kč/den

CHB (Vrchlabí)

 Azurový byt  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj: 160 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj:  150 Kč/den
   
 Tyrkysový byt  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj:  160 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj:  150 Kč/den

CHB (Dvůr Králové nad Labem)

 Stříbrný dům  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj: 175 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj:  160 Kč/den
   
 Růžový dům  
 Cena ubytování 1 lůžkový pokoj: 175 Kč/den
 Cena ubytování 2 lůžkový pokoj: 160 Kč/den

Stravné CHB všechny lokality

Výše úhrady za stravu se skládá z částky:

1) za suroviny ve výši 110 Kč/den, částka je hrazena z příjmu klienta

 Snídaně  20 Kč
 Oběd  55 Kč
 Večeře  35 Kč

2) za pomoc s přípravou stravy ve výši 0 – 60 Kč, dle typu podpory poskytnuté klientovi:

Typ 0 – Klient si zajišťuje jídlo zcela sám včetně přípravy či zajištění stravy jiným způsobem, nákup surovin, volba racionálního jídelníčku. Asistent poskytuje klientovi pouze finanční prostředky určené k denní potřebě na nákup surovin a vede klientovi stravovací jednotku. 0 Kč za podporu/den

Typ I – Klient si zajišťuje jídlo samostatně s verbální podporou a dohledem asistenta. Asistent podporuje klienta v hospodaření s finančními prostředky, plánuje s klientem jídelníček, tvoří nákupní seznam. Klient nakupuje samostatně. Asistent poskytuje klientovi finanční prostředky určené k denní potřebě na nákup surovin a vede klientovi stravovací jednotku. 30 Kč za podporu/den

Typ II – Klient se podílí na přípravě pokrmů v rámci svých možností. Asistent zajišťuje plnou podporu klienta při hospodaření s finančními prostředky, plánuje s klientem jídelníček, tvoří nákupní seznam. Zajišťuje doprovod klienta na nákup potravin, zajišťuje kontrolu při placení nákupu, vede stravovací jednotku včetně evidence účtenek za nákup. 60 Kč za podporu/denOrganizace poskytuje klientům 3 jídla denně včetně zajištění pitného režimu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy.

Úkony péče

Úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči a účtovány po 15 minutách. Cena jednoho úkonu činí 30 Kč. Výše úhrady za úkony péče je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k jejich zajištění.

Kompletní ceník ve formátu PDF ke stažení Ceník CHB.
Ceník je platný od 1. 4. 2019

STD (Dvůr Králové nad Labem)

 Stříbrná dílna  
 Cena za stravné: 72 Kč/den

Podřízené stránky (1): Dárcovství