Média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Průběh transformace klientů Barevných domků Hajnice v rámci projektu OPLZZ

V rámci rozvoje sociálních služeb komunitního typu Barevných domků Hajnice byla organizaci v roce 2013 přidělena finanční podpora ve výši 4 393 229,68 Kč v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/C1.00007 Rozvoj sociálních služeb komunitního typu Barevné domky Hajnice, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu mají být podpořeny dvě domácnosti pro 6 klientů v běžné zástavbě. Jako vhodné lokality byly vytipovány město Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Během roku 2014 probíhaly přípravné práce související se spuštěním domácností. Původní záměr spuštění služby v měsíci červnu roku 2014 nebyl naplněn vzhledem ke zpožděným výběrovým řízením na stavební úpravy a vnitřní vybavení. Po překonání těchto problémů se podařilo 1. 12. 2014 spustit Stříbrný dům společně se socioterapeutickou dílnou umístěnou v tomtéž objektu ve Dvoře Králové nad Labem. Bohužel problémy s vybaveností Zlatého domu v Trutnově i nadále přetrvávaly a odstranilo je až rozhodnutí Rady Královehradeckého kraje o dovybavení a upravení objektu z vlastních prostředků. Ke spuštění služby v tomto domě došlo 1. 3. 2015. Tyto aspekty ovlivnily i celkové čerpání finanční podpory, kde se doba čerpání u Stříbrného domu zkrátila na 11 měsíců a u Zlatého domu na 8 měsíců.

Ze strany Barevných domků Hajnice se podařilo obě domácnosti obsadit stanoveným počtem klientů a zorganizovat i plynulý přechod ze služby DOZP do služby chráněného bydlení. Celému procesu stěhování předcházel dva měsíce trvající nácvik nouzových situací přímo v daných lokalitách. Dopředu byly zajištěny potřebné veřejně dostupné služby (praktický lékař, zubař, gynekolog atd.). Dále byla klientům představena i dostupná infrastruktura města a nové možnosti v oblasti nakupování a kulturního života. Tento nácvik se s odstupem času ukázal jako velice přínosný u klientů Stříbrného domu, kde proběhl přechod bez větších závažných problémů. Klienti také v rámci návazných služeb k formování jejich pracovních návyků začali využívat socioterapeutické dílny Slunečnice, kam docházejí bez větších problémů.

V rámci Stříbrného domu vznikla i Stříbrná dílna, kde se ukázal jako velmi přínosný kapacitní limit jeden pracovník na jednoho klienta. Vysoce individuálně zaměřený přístup vede ke zlepšování dovedností, schopností a návyků klientů a tím zvyšuje jejich další možnosti žít život, jaký je ve společnosti obvyklý.

Provoz na Stříbrném domě nám po několika měsících dokázal, že prostředky, které poskytla Evropská unie, jsou efektivně využity pro zlepšení života našich klientů. Zlepšení dostupnosti veřejných služeb a četnosti jejich využívání vedly k podpoře samostatnosti a zlepšil se celkový individuální přístup ke klientům.

Autor: Bc. Petr Jakl