Oranžová kavárna

Oranžová kavárna je jednou z činností naší organizace, která nabízí návštěvníkům milé prostředí, kde pracují klienti Barevných domků. Smyslem této činnosti tedy je, že zprostředkovává možnost začlenění klientů do společnosti a vytváří prostor pro setkávání lidí s handicapem a s lidmi bez handicapu. 

Prostřednictvím práce, kterou klienti v kavárně vykonávají, se učí pracovním návykům jako je pravidelnost pracovního procesu, dojíždění do práce, nutnost dodržování čistoty na pracovišti, apod. Zároveň si zlepšují i své sociální dovednosti jako je komunikace se zákazníky, pravidla slušného chování a respektování společenských rolí.

Oranžová kavárna vytváří nejen prostor, kde si lze dát kvalitní kávu či si vybrat ze širokého sortimentu koláčů, které s klienty připravujeme. Je i místem, kde se zákazníci mohou pravidelně informovat o našich aktivitách, seznamovat se s naší organizací a přispět na naše činnosti zakoupením výrobku z Dílen barevných příležitostí.

Cílem projektu je pomoci zbořit pomyslnou hranici mezi lidmi s mentálním postižením a lidmi bez mentálního postižení.


Kontaktní osoba: Eva Rejmontová, DiS.
Telefon: 702 088 571