Profil‎ > ‎

Chráněné bydlení

Tato služba je poskytována ve standardním rozsahu v lokalitě Trutnov (5 skupinových domácností a 5 individuálních domácností), ve Dvoře Králové nad Labem (2 skupinové domácnosti) a ve Vrchlabí (2 skupinové domácnosti).  Za podpory asistentů, která odpovídá potřebám klientů, si klienti sami zajišťují nákup potravin, vaření, úklid, praní apod. Běžně využívají veřejné služby. Během pracovních dnů chodí klienti do zaměstnání dle svého výběru. A to buď formou běžného pracovního poměru, nebo pracovní terapie. Pro volnočasové aktivity využívají klienti nabídek kulturních a sportovních organizací v přilehlých městech (bazény, kina, divadla, sportovní stadiony, kulturní domy, atd.).

Cílová skupina:
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královehradecký kraj.
Věková struktura:
 • 18 – 64 let.
Forma poskytované služby:
 • pobytová.
Místa poskytování služby:

Skupinové domácnosti
 • Růžový dům - Vančurova 2714, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 • Stříbrný dům - Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 • Béžový byt - Dlouhá 576, 541 01 Trutnov
 • Oranžový byt - Fialková 452, 541 02 Trutnov
 • Šedý byt - Žižkova 348, 541 01 Trutnov
 • Zlatý dům - Novodvorská 698, 541 01 Trutnov
 • Azurový byt - Nerudova 1184, 543 01 Vrchlabí
 • Tyrkysový byt - Nerudova 1186, 543 01 Vrchlabí
4 individuální domácnosti
 • Duhové byty - Žižkova 277, 541 01 Trutnov
Celková kapacita:
 • 45 lůžek.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 • poskytnutí ubytování, 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 • sociálně terapeutické činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Ke stažení

Kontaktní osoby:  Ing. Bc. Jitka Kyselová