Profil‎ > ‎

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

V hlavní části organizace je poskytována služba domovy pro osoby se zdravotním postižením. Služba je poskytována v 7 skupinových domácnostech a 1 větším oddělení s převahou ošetřovatelských služeb. Klienti za podpory asistentů využívají běžných služeb ve vesnici a přilehlých městech (restaurace, pedikúra, kadeřník apod.). Během dne mohou klienti kromě rehabilitace a pravidelných vycházek využívat tyto aktivity: bazální stimulace, muzikoterapie, aromaterapie, orofaciální stimulace a speciálně pedagogická stimulace. Od roku 2011 v rámci Bílého domku organizace poskytuje péči pro lidi s autismem a souběžným problémovým agresivním chováním. V daném trendu organizace pokračuje a díky pokračování transformačního procesu uskutečňovaného pomocí IOP a OP LZZ, se podařilo od 1. 3. 2015 otevřít druhé pracoviště pro tři klienty s poruchou PAS v rámci Žlutého domku.

Cílová skupina:
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s prokazatelnou vazbou na Královehradecký kraj,
 • osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královehradecký kraj.
Věková struktura:
 • od 3 let.
Forma poskytované služby:
 • pobytová.
Místo poskytování služby:
 • Modrý domek - Hajnice 230, 544 66 Hajnice
 • Zelený domek - Hajnice 231, 544 66 Hajnice
 • Žlutý domek - Hajnice 50, 544 66 Hajnice
 • Fialový domek - Hajnice 48, 544 66 Hajnice
 • Červený domek - Hajnice 252, 544 66 Hajnice
 • Bílý domek - Hajnice 52, 544 66 Hajnice
 • Slunečné oddělení - Hajnice 46, 544 66 Hajnice
 • Duhové oddělení - Hajnice 46, 544 66 Hajnice
 • Měsíční byt - Hajnice 46, 544 66 Hajnice
Celková kapacita:
 • 58 lůžek.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování, 
 • poskytnutí stravy, 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 • sociálně terapeutické činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Ke stažení