Profil‎ > ‎

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna ve Dvoře Králové nad Labem vznikla v roce 2014 díky projektu CZ.1.04/3.1.02/C1.00007. Poskytuje 3 klientům možnost vytvářet pracovní dovednosti, osvojit si pracovní návyky a dostat se tak o krok blíže k možnosti uplatnit se na chráněném nebo volném trhu práce. Probíhá zde nácvik pracovních návyků prostřednictvím zcela individuální práce s klientem.

Cílová skupina:
  • osoby s kombinovaným postižením,
  • osoby s mentálním postižením,
  • osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královehradecký kraj.
Věková struktura:
  • 18 – 64 let.
Forma poskytování služby:
  • ambulantní.
Místo poskytování služby:
  • Stříbrná dílna - Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Celková kapacita:
  • 3 klienti.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Ke stažení

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Zapletalová