Profil‎ > ‎

Sociální rehabilitace

Sociální služba Sociální rehabilitace se nachází v Oranžovém domě v lokalitě Horní předměstí v Trutnově. Ačkoli se služba nachází nedaleko centra města, díky rozsáhlé zahradě poskytuje dostatek klidu a soukromí.

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které se snaží co nejvíce osamostatnit a rozvíjet své osobní i pracovní kompetence. Sociální rehabilitace poskytuje svým klientům intenzivní a pravidelnou podporu v získání samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností.  Společně rozvíjíme a posilujeme schopnosti, dovednosti a návyky, a to vše s ohledem na přání, potřeby a možnosti jednotlivých klientů.

Nejčastější zakázky ze strany klientů souvisejí s osamostatněním a možností žít bez podpory (příp. pouze s minimální podporou) druhé osoby v samostatné domácnosti. Druhou nejčastější zakázkou je nalezení vhodného zaměstnání a vytvoření pracovních návyků, schopnosti komunikovat s cizími lidmi a orientovat se v běžné společnosti.

Organizace současně disponuje tzv. tréninkovým bytem, kde je vždy jeden klient, který se učí a rozvíjí potřebné úkony související s péčí o domácnost a následným osamostatněním se. Pracovníci Sociální rehabilitace mají možnost intenzivní spolupráce s klientem, aby byl po opuštění tréninkového bytu schopen samostatně bydlet ve své vlastní domácnosti.

Zájemci o službu jsou jak z řad osob žijících ve svém přirozeném prostředí, tak i z naší organizace. Jedná se o osoby, které jsou současně klienty pobytové sociální služby CHB, nebo DOZP organizace Barevné domky Hajnice. 

Aktivity klientů jsou nejčastěji zaměřovány na zvyšování finanční gramotnosti, hledání pracovního uplatnění a s tím souvisejícím posilováním pracovních dovedností a kompetencí. Současně probíhají nácviky péče o domácnost, nakupování (orientaci v ceně zboží), orientace na úřadech, porozumění jízdním řádům a práce s mobilním telefonem či počítačem.

Součástí služby Sociální rehabilitace je i Oranžová kavárna. Více informací o naší Oranžové kavárně se dozvíte na našich webových stránkách – Oranžová kavárna, nebo na Facebooku Oranžová kavárna.

Sociální rehabilitace je v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 financována prostřednictvím individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

Věková struktura

 • 18 – 64 let.

Forma poskytované služby:

 • ambulantní a terénní.

 

Místo poskytování služby:

 • Ambulance – Oranžový dům – Žižkova 277, 541 01 Trutnov.
 • Terén – Trutnov a okolí (ve vzdálenosti do cca 25 km od obce Trutnov).

 

Kapacita:

 • 10 klientů v 1 okamžik.

 

Provozní doba:

 • Pondělí – Pátek                8:00 – 17:00
 • V době víkendů a státních svátků služba není poskytována.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cena služby:

 • Služba je poskytována bezplatně.

 

Ke stažení:

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Zapletalová