Projekty‎ > ‎

Rozvoj sociálních služeb komunitního typu Barevných domků Hajnice

V rámci rozvoje sociálních služeb komunitního typu Barevných domků Hajnice byla organizaci v roce 2013 přidělena finanční podpora ve výši 4 393 229,68 Kč v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/C1.00007 Rozvoj sociálních služeb komunitního typu Barevné domky Hajnice, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Cíle

Cílem je v rámci procesu deinstitucionalizace prostřednictvím rozvoje dostupnosti (změny míst poskytování, posílení kapacity komunitních služeb na úkor kapacity ústavní) a kvality komunitních sociálních služeb BD Hajnice, jejichž výrazné posílení je naplněním transformačního plánu organizace, podpořit začlenění osob s postižením do běžné komunity, podpořit jejich aktivizaci, rozhodování, samostatnost, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které přispějí ke zvyšování možností a příležitostí osob s mentálním postižením, uživatelů komunitních služeb, k uplatnění se či udržení se na trhu práce (ať chráněném či otevřeném). Dílčími cíli ve vtahu k jednotlivým druhům služeb je podpořit:

  • CHB (ve 2 domácnostech pro celkem 12 klientů)
  • Sociálně terapeutická dílna s okamžitou kapacitou 1 klient

Průběh

Projekt byl zahájen v prosinci 2014. Spuštěním jedné domácnosti a sociálně terapeutické dílny v lokalitě Dvůr Králové nad Labem, od března roku 2015 spuštěna i domácnost v lokalitě Trutnov. Více o aktuálním průběhu zde.


Kontaktní osoba: Bc. Michaela Pfeifer