Sociálně terapeutické dílny

01. 01. 2020

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI

Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
​Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 1 929 000 Kč

Předmětem spolupráce je poskytnutí služby sociální prevence – sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ambulantní formou ve Dvoře Králové nad Labem. Zajištění služby sociálně terapeutické dílny představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny zaměřené na rozvoj pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace osob cílové skupiny do společnosti. Uživatelé služby mají zajištěný rozvoj pracovních schopností, dovedností a návyků. Prostory sociálně terapeutické dílny umožňují uživatelům setkávat se se zákazníky přímo při své práci. Lokalita sociálně terapeutické dílny umožňuje zajištění nákupů, případně sběr materiálu v prostorech města a přírody.
top