Zajištění chráněného bydlení

01. 04. 2020

Služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji

Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 15 967 272 Kč
(z toho: Růžový dům 5 629 148 Kč, Stříbrný dům 10 338 124 Kč)

Předmětem projektu je zvyšování kompetencí klientů obou domácností za účelem jejich vyšší integrace do společnosti, zapojení do běžného života, či osobností rozvoj. Cílem je zejména uplatnění na trhu práce, využívání běžně dostupných služeb v lokalitě a celkově snižování závislosti na sociální službě. V rámci projektu pracovníci zajišťují široké spektrum individuální podpory klientům v rozsahu plynoucím z jejich nepříznivé sociální situace. Osobnostní rozvoj klientů je zajištěn jak prací asistentů sociální služby chráněného bydlení, tak i ve spolupráci s externími sociálními službami a jinými veřejnými organizacemi. Součástí projektu je i úprava domácího prostředí klientů, aby lépe vyhovovalo jejich individuálním sociálním i zdravotním potřebám.

Domácnosti chráněného bydlení ve Dvoře Králové nad Labem jsou zapojeny do projektu
„Služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji“
top