Základní informace

Barevné domky Hajnice

Jsme příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Poskytované sociální služby organizace Barevné domky Hajnice jsou určeny pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj, které na základě své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc při činnostech běžného života.

Organizace Barevné domky Hajnice poskytuje celkem čtyři registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS).
top