Sponzoři

Poděkování

Velký význam pro nás má už fakt, že jste právě klikli na náš odkaz o sponzoringu.

Jakákoliv forma podpory, ať už finanční či věcná, je z naší strany vítána. Umožní nám tak další rozvoj a zkvalitnění našich služeb.

Za všechnu Vaši pomoc a podporu děkujeme a velmi si jí vážíme. Jakákoliv forma podpory z Vaší strany je pro nás signálem, že si naší práce s klienty vážíte a posouváte nás dále. Jelikož práce v sociální oblasti nikdy nekončí a musíme se neustále zlepšovat, reagovat na nečekané a vytvářet našim klientům pocit jistoty a bezpečí.

Finanční dary

Můžete poukazovat na účet organizace: 24337601/ 0100 Komerční banka a. s.

Věcné dary

Můžete směřovat na hlavní sídlo organizace Hajnice 46, 544 66 Hajnice, nebo do naší Barevné kavárny Žižkova 277, 541 01 Trutnov.

Sponzoři Barevných domků Hajnice

Kontaktní osoba

Ředitelka
Ing. Bc. Lucie Skalová
top