Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
O službě Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pobytová sociální služba DOZP se nachází v Hajnici (okres Trutnov). Služba DOZP je poskytována v šesti rodinných domcích, které jsou koncipovány jako skupinové domácnosti. V hlavní budově organizace se nachází rovněž jedna skupinová domácnost (Měsíční byt) a Slunečné oddělení, kde je zajištěna služba pro klienty s vysokou mírou podpory a převahou ošetřovatelské péče. 

Organizace zprostředkovává svým klientům rozmanité množství terapií a volnočasových aktivit přímo v areálu Barvených domků i ve vzdálenějších oblastech regionu. Klientům je možno nabídnout např. bazální stimulaci, muzikoterapii, aromaterapii, snoezelen komplex, hipoterapii, canisterapii a zahradní terapii. K oblíbeným aktivitám klientů patří plavecké aktivity, pohybové aktivity, kuželky, turistika a další.

V rámci služby DOZP se zaměřujeme i na poskytování sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a chováním náročným na zajištění péče. Domácnosti jsou těmto klientům uzpůsobeny tak, aby bylo zachováno bezpečí klientů, z hlediska jejich specifických potřeb.

Kapacita služby je 48 lůžek

Jak probíhá proces postupu přijetí

Základní činnosti služby

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Zásady (principy)

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Místa poskytování služby


Jak to u nás vypadá

Bílý domek

Červený domek

Fialový domek

Měsíční byt

Modrý domek

Slunečné oddělené

Zelený domek

Žlutý domek

Aktivizace klientů

Kontaktní osoby

Vedoucí sociální služby DOZP
Bc. Michaela Pfeifer
Sociální pracovník
Vedoucí sociální služby DZR a DOZP
Bc. et Bc. Tereza Šestáková
top