Domov pro osoby se zdravotním postižením

O službě

Pobytová sociální služba DOZP se nachází v Hajnici (okres Trutnov). Služba DOZP je poskytována v šesti rodinných domcích, které jsou koncipovány jako skupinové domácnosti.

V hlavní budově organizace se nachází rovněž jedna skupinová domácnost (Měsíční byt) a Slunečné oddělení, kde je zajištěna služba pro klienty s vysokou mírou podpory a převahou ošetřovatelské péče.

V rámci služby DOZP se zaměřujeme i na poskytování sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a chováním náročným na zajištění péče. Domácnosti jsou těmto klientům uzpůsobeny tak, aby bylo zachováno bezpečí klientů, z hlediska jejich specifických potřeb.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Služba zahrnuje

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravování
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Zásady

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Místa poskytování služby


Jak to u nás vypadá

Bílý domek

Červený domek

Fialový domek

Měsíční byt

Modrý domek

Slunečné oddělené

Zelený domek

Žlutý domek

Aktivizace klientů

Kontaktní osoby

Vedoucí sociální služby DOZP
Bc. Michaela Pfeifer
Vedoucí sociální služby DOZP
Bc. et Bc. Tereza Šestáková