Sociálně terapeutická dílna (STD)

NOVE_PNG-1.png
Služba Sociálně terapeutická dílna je v termínu od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 financována prostřednictvím individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Více o projektu v sekci Projekty.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

O službě Sociálně terapeutická dílna (Barevná dílna)

Barevná dílna sídlí v Trutnově v Oranžovém domě. 
 
Uživatelé přicházejí do služby s cílem zlepšit své pracovní návyky, dovednosti a přizpůsobit svůj rozvrh dne, alespoň z části tak, aby měl danou určitou strukturu a jasně stanovená pravidla. V Barevné dílně tak mají možnost trénovat povinnosti související se zaměstnáním. Učí se trpělivosti, samostatnosti, ale i potřebnému dodržování pravidel na pracovišti obdobně, jako by tomu bylo v běžném zaměstnání.
 
Sociálně terapeutická dílna je v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 financována prostřednictvím individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
 
Provozní doba
V době víkendů a státních svátků služba není poskytována
Pondělí 07:00 15:30
Úterý 07:00 15:30
Středa 07:00 15:30
Čtvrtek 07:00 15:30
Pátek 07:00 15:30
 

Kapacita služby je 40 klientů

(celkový počet uzavřených smluv)
Okamžitá kapacita služby - 8 klientů

Jak probíhá proces postupu přijetí

Služba zahrnuje

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zajištění stravy
  • nácvik dovedností pro zvládání soběstačnosti, péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Zásady (principy)

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Místa poskytování služby


Jak to u nás vypadá

Prostory Sociálně terapeutické dílny

Aktivizace klientů

Kontaktní osoby

Vedoucí sociální služby STD
Eva Rejmontová, DiS.
top