Jak podat žádost o poskytnutí pobytové služby

Informace pro žadatele o služby

01

První kontakt se zájemcem o službu

 • zájemce o službu může sociálního pracovníka kontaktovat:
  • telefonicky
  • e-mailem
  • domluvit si osobní schůzku (po předchozí telefonické domluvě)
 • zájemci jsou podány informace o poskytovaných službách a sděleno, co je nezbytné pro podání žádosti
02

Podání žádosti o poskytnutí služby

 • žádost lze stáhnout z webu, případně může být zaslána sociálním pracovníkem na Vámi uvedenu adresu či e-mail
 • obsah žádosti:
  • vyjádření lékaře - vyplní Váš praktický lékař
  • další dokumenty uvedené na straně č. 2 žádosti
 • žádost musí být podepsána
  • žadatel není omezen ve svéprávnosti = žádost podepíše sám žadatel  
  • žadatel je omezen ve svéprávnosti / mladší 18 let = žádost podepíše opatrovník / zákonný zástupce
03

Doručení žádosti

 • po vyplnění a podepsání žádosti je nezbytné žádost doručit do Barevných domků
 • můžete si zvolit jednu z níže uvedených možností doručení žádosti:
  • osobně na adresu Hajnice 46, 544 66 Hajnice
  • poštou na adresu Hajnice 46, 544 66 Hajnice
  • e-mailem (oskenovaný dokument)
  • prostřednictvím datové schránky – jipuwgx
04

Přijetí žádosti

 • po přijetí žádosti sociální pracovník zkontroluje všechny potřebné náležitosti
 • v případě, že je žádost kompletní, sociální pracovník žadatele či osobu jednající za žadatele elektronicky či telefonicky informuje o doručení žádosti, a to nejdéle do 5 pracovních dnů od data doručení žádosti 
 • následně je žadatel informován, kdy bude kontaktován ohledně domluvení termínu sociálního šetření – sociální šetření musí proběhnout vždy do 1 měsíce od data podání žádosti – sociální šetření probíhá vždy v místě aktuálního pobytu žadatele
05

Sociální šetření

 
06

Nástup do služby
(nový klient)

 • v případě uvolnění vhodného místa pro žadatele (s ohledem na jeho potřeby, přání a míru podpory) kontaktuje sociální pracovník žadatele / opatrovníka / zákonného zástupce s možností nabídky volného lůžka ve službě
 • jestliže žadatel projeví zájmu o službu, dojde k domluvení termínu 2. sociálního šetření, které probíhá na konkrétní domácnosti (kde je poskytována služba), a to za účasti žadatele, kdy dojde k:
  • aktualizaci informací z 1. sociálního šetření
  • představení prostor domácnosti
  • chodu domácnosti,
  • seznámení s pravidly společného soužití
  • seznámení s ostatními klienty služby
 • po jednání má žadatel žadateli dostatek prostoru na rozhodnutí (není nutné sdělovat na místě), zda jeho zájem o poskytnutí služby stále trvá
 • v případě projevení zájmu dojde k domluvení termínu nástupu žadatele do služby a předání informací o doložení dokumentů potřebných pro uzavření smlouvy, zároveň je žadateli v písemné podobě odesláno oznámení o přijetí s termínem nástupu
 • nástup žadatele je realizován za přítomnosti sociálního pracovníka / vedoucího služby

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 01. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením .pdf 943 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení .pdf 943 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby Sociální rehabilitace .pdf 830 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby Sociálně terapeutická dílna .pdf 830 kB Stáhnout

Další informace pro žadatele

top