Sociální rehabilitace

Služba je spolufinancována Evropskou unií

O službě

Sociální služba Sociální rehabilitace je poskytována v Oranžovém domě v lokalitě Horní Předměstí v Trutnově a poskytuje díky rozsáhlé zahradě dostatek klidu a soukromí. Zájemci o službu jsou jednak z řad osob žijících ve svém přirozeném prostředí, ale také přímo z naší organizace. V takovém případě jde o osoby, které jsou současně klienty pobytové sociální služby CHB nebo DOZP organizace Barevné domky Hajnice.
Nejčastější zakázka ze strany klientů souvisí s osamostatněním a možností žít bez podpory (případně pouze s minimální podporou) druhé osoby v samostatné domácnosti.
Druhou nejčastější zakázkou je nalezení vhodného zaměstnání a vytvoření pracovních návyků, schopnosti komunikovat s cizími lidmi a orientovat se v běžné společnosti.
Organizace v současnosti disponuje takzvaným tréninkovým bytem, kde je vždy jeden klient, který se učí a rozvíjí potřebné úkony související s péčí o domácnost a následným osamostatněním se. Pracovníci Sociální rehabilitace tak mají možnost intenzivně spolupracovat s klientem, aby byl schopen po opuštění tréninkového bytu samostatně fungovat ve vlastní domácnosti.
 

Provozní doba

V době víkendů a státních svátků služba není poskytována
Pondělí 08:00 17:00
Úterý 08:00 17:00
Středa 08:00 17:00
Čtvrtek 08:00 17:00
Pátek 08:00 17:00

Kapacita služby 30 klientů (celkový počet uzavřených smluv).
Okamžitá kapacita služby v ambulantní formě - 3 klienti.
Okamžitá kapacita služby v terénní formě - 2 klienti. 

Jak probíhá proces postupu přijetí

Služba zahrnuje

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Místa poskytování služby


Jak to u nás vypadá

Oranžový dům a Barevná kavárna

Aktivizace klientů

Kontaktní osoby

Vedoucí sociální služby SR a STD
Mgr. Zuzana Zapletalová
top