Sociální rehabilitace (SR)

NOVE_PNG.png
Služba Sociální rehabilitace je v termínu od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 financována prostřednictvím individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
Více o projektu v sekci Projekty.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
O službě Sociální rehabilitace

Sociální služba Sociální rehabilitace je poskytována v Oranžovém domě v lokalitě Horní Předměstí v Trutnově a poskytuje díky rozsáhlé zahradě dostatek klidu a soukromí. Zájemci o službu jsou jednak z řad osob žijících ve svém přirozeném prostředí, ale také přímo z naší organizace. V takovém případě jde o osoby, které jsou současně klienty pobytové sociální služby CHB nebo DOZP organizace Barevné domky Hajnice.

Nejčastější zakázka ze strany klientů souvisí s osamostatněním a možností žít bez podpory (případně pouze s minimální podporou) druhé osoby v samostatné domácnosti.
Druhou nejčastější zakázkou je nalezení vhodného zaměstnání a vytvoření pracovních návyků, schopnosti komunikovat s cizími lidmi a orientovat se v běžné společnosti.

Organizace v současnosti disponuje takzvaným tréninkovým bytem, kde je vždy jeden klient, který se učí a rozvíjí potřebné úkony související s péčí o domácnost a následným osamostatněním se. Pracovníci Sociální rehabilitace tak mají možnost intenzivně spolupracovat s klientem, aby byl schopen po opuštění tréninkového bytu samostatně fungovat ve vlastní domácnosti.
 

Provozní doba

V době víkendů a státních svátků služba není poskytována.
Pondělí 08:00 17:00
Úterý 08:00 17:00
Středa 08:00 17:00
Čtvrtek 08:00 17:00
Pátek 08:00 17:00

Kapacita služby je 30 klientů

(celkový počet uzavřených smluv)
Okamžitá kapacita služby v ambulantní formě - 3 klienti
Okamžitá kapacita služby v terénní formě - 2 klienti

Jak probíhá proces postupu přijetí

Služba zahrnuje

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady (principy)

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Místa poskytování služby


Jak to u nás vypadá

Oranžový dům a Barevná kavárna

Aktivizace klientů

Kontaktní osoby

Vedoucí sociální služby SR
Mgr. Zuzana Svoboda
Sociální pracovník
top