Individuální projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII" - Sociální rehabilitace

01. 10. 2022
NOVE_PNG.png
Individuální projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII" je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000078
Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Operační program: Zaměstnanost plus (OPZ+)
​Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 12 898 973 Kč


Služba Sociální rehabilitace je v termínu od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 financována prostřednictvím individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Informace o činnostech služby naleznete na stránce Sociální rehabilitace. 

 
top