Individuální projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII" – Sociálně terapeutická dílna

01. 10. 2022
NOVE_PNG.png
Individuální projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII" je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000078
Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Operační program: OP Zaměstnanost plus (OPZ+)
​Prioritní osa: 2 Sociální začleňování
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 9 119 503 Kč

Služba Sociálně terapeutická dílna s názvem Barevná dílna je v termínu od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 financována prostřednictvím individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Informace o činnostech služby naleznete na stránce Sociálně terapeutické dílny (Barevná dílna). 
 
top