Chráněné bydlení (CHB)

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
O službě Chráněné bydlení

Sociální služba Chráněné bydlení je poskytována v následujících lokalitách:
 
 • Dvůr Králové nad Labem (2 skupinové domácnosti),
 • Trutnov (4 skupinové a 6 individuálních domácností),
 • Vrchlabí (2 skupinové domácnosti).
Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které se za podpory asistentů podílí na chodu celé domácnosti, zajišťují nákup potravin, vaří, uklízejí, perou a podobně. Naši klienti se účastní se různých terapií, běžně využívají veřejné služby a nacházejí uplatnění na chráněném i volném pracovním trhu.
 

Kapacita služby je 45 lůžek

Jak probíhá proces postupu přijetí

Služba zahrnuje

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady (principy)

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Místa poskytování služby


Jak to u nás vypadá

Azurový byt

Béžový byt

Duhové byty

Oranžový byt

Růžový dům

Stříbrný dům

Šedý byt

Tyrkysový byt

Zlatý dům

Aktivizace klientů

Kontaktní osoby

Vedoucí sociální služby CHB
Mgr. Lucie Jirouschková
Sociální pracovník, vedoucí pracovišť CHB - Duhové byty, Růžový dům, Stříbrný dům, Zlatý dům
Vedoucí sociální služby CHB
Ing. Bc. Jitka Kyselová
Sociální pracovník, vedoucí pracovišť CHB - Azurový byt, Béžový byt, Oranžový byt, Šedý byt, Tyrkysový byt
top