Pořízení elektromobilního vozu pro Barevné domky Hajnice

IROP_CZ_RO_B_C-RGB-1.jpg

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie
na pandemii COVID-19.

Číslo projektu
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017314

Popis
Projekt řeší zlepšení technického vybavení pro poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro organizaci Barevné domky Hajnice.

Možnost disponovat automobilem poskytne pracovníkům mimo jiné i větší prostor pro reagování na nečekané události, kdy je pracovník v konkrétní čas potřebný na daném místě a může být zaručena rychlejší reakce pracovníků v případě nestandartních situací v terénu.

Cíle
Cílem projektu je pořízení nízkoemisního automobilu na alternativní paliva (CNG/vodík/elektro) splňující emisní limit max. 95g CO2/km pro poskytovatele sociální služby sociální rehabilitace. Pořízením automobilu bude zajištěna větší mobilita a flexibilita pracovníků při poskytování sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě.

Výsledky
Realizací tohoto projektu dojde k významnému zkvalitnění poskytování sociální služby sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách prostřednictvím pořízení nízkoemisního automobilu pro zajištění úkonů jako např. orientace na úřadech, nácvik nákupu potravin, orientace v místě bydliště, hledání vhodného zaměstnání, zprostředkování kontaktu se společenských prostředím apod. Díky pořízenému automobilu bude zajištěna mobilita klientů při poskytování služby a s tím spojené zvýšení kvality poskytované služby. Pro personál bude cesta s klienty mnohem pohodlnější, bezpečnější a hlavně rychlejší (oproti využití hromadné dopravy).

 
Informace o činnostech služby naleznete na stránce Sociální rehabilitace.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

top