Procházka po naučné stezce ,,Na Felčarské cestě“

30. 04. 2023
... cestou, necestou k naučné stezce ... 🌍🔎
Klienti Stříbrného domu se dozvěděli o nově otevřené naučné stezce  ,,Na Felčarské cestě“ na okraji Dvora Králové a hned se museli vydat na ni podívat. 🔎😊 Klienti se na zastávkách po trase dozvěděli spoustu informací o životě v lese a o životě zvířat. 🌲🐿️

Procházku ozvláštněnou poutavými informacemi klienti doporučují k návštěvě. 👍🏼
top