Vánoční večírek klientů Sociální rehabilitace

15. 12. 2023
... po práci legraci ... 🤩
Prostory Barevné kavárny rezonovaly vánoční kolegy a vůně cukroví. Klienti Sociální rehabilitace se sešli na tradičním vánočním posezení v prostorách služby. 😊 Společně oslavili nadcházející vánoční svátky a sdíleli mezi sebou své úspěchy nejen v Sociální rehabilitaci za uplynulý rok. 

Jménem pracovníků Sociální rehabilitace přejeme všem klientům pohodové vánoční svátky a do nového roku 2024 pevné zdraví 🍀 
top