Výlet do obce Výšinka

10. 09. 2023
🖊️ Z pera asistentky Slunečného oddělení 🖊️

Pan František ze Slunečného oddělení s asistentkou využili krásného počasí a vyrazili společně autem na výlet.
Navštívili vedlejší nedalekou vesnici Výšinka, kde mohl vidět během procházky zvířata na pastvě - ovce, jehňata, kozy a kůzlata, ze kterých měl pan František velikou radost. 🐑🐐

Během procházky po lesní cestě mohl zahlédnout krmelec pro zvířata a zaslechnout zpěv ptáků, který se ozýval z přilehlých stromů. 🌲🐦

Svůj sobotní výlet si pan František užil. 🤩😊
 
top